CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Họ Và Tên Chức vụ Điện thoại Email
Phạm Trần Anh Tuấn Phó giám Đốc 0938 357 909 phamtrananhtuan80@gmail.com
Bùi Thị Năm Phó ban TCKT 0168 926 4193 annabui86@gmail.com
Vũ Gia Khánh Đội trưởng Bảo vệ 0989 608 931 khanhcsg@gmail.com
Phạm Quốc Hưng Phó ban khai thác 0918 003 318 hungphamvts@yahoo.com.vn
Ngô Thị Tú Oanh Phó ban thương vụ 0973 851 919 ngotuoanh1982@gmail.com
Trần Hữu Xuân Đội phó đội cơ giới 0932 637 700 Tranhuuxuan_csg@yahoo.com.vn
     Điện thoại (VP.TPHCM)   028 62723173  
              Fax (VP.TPHCM)   028 38267604  
     Điện thoại   (VP.BRVT)   0254 922683/84/86  
              Fax   (VP.BRVT)   0254 922685  
GIỚI THIỆU
PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ
LIÊN HỆ