CẢNG HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN TÀU KHÁCH DU LỊCH, 
TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI TẠI CẢNG SÀI GÒN
(NGUYÊN TẮC CHUNG)

 


QUI TRÌNH TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ,
 TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI
(TRƯỚC KHI TÀU ĐẾN)
 

ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA
(TRƯỚC KHI TÀU ĐẾN)

ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA
(KHI TÀU ĐẾN VÀ ĐI)

ĐỐI VỚI TÀU BONSAI

Đây là tàu du lịch trên sông Sài Gòn  có chiều dài nhỏ (từ 40 – 50m) và hợp đồng Cảng thuê cố định 50m phía thượng lưu cầu M1. Tàu thường xuyên đón khách hàng ngày 02 chuyến vào chiều, tối.

 

QUI TRÌNH TIẾP NHẬN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ,
 TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI
(Khi tàu đến và đi)

 

GIỚI THIỆU
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN
LIÊN HỆ