CẢNG HÀNH KHÁCH TÀU BIỂN

 

LIÊN HỆ

 

STT

Chức danh – Đơn vị

Điện thoại mạng ngoài

ĐT nội bộ

Điện thoại

di động

Email

1

Giám đốc (Ông Phan Ái Ngãi)

39400701

701

0913926559

ngaipa@saigonport.vn

2

Phó Giám đốc (Ông Diệp Bảo Khánh)

38267348

710

0918689369

khanhdb@saigonport.vn

3

Trưởng ban Ban Tổ chức Tiền lương – Hành chính (Ô. Nguyễn Hoàng Vân)

38264970

712

0918844368

hoangvan1259@yahoo.com.vn

4

Phó trưởng ban Ban Tài chính Kế toán (Bà Phan Ánh Tuyết)

38264102

714

0908826889

 

5

Trưởng ban Ban Kinh doanh Khai thác (Bà Nguyễn Thị Anh Thư)

39400856

703

0908141795

anhthu.ga0808@gmail.com

6

Đội trưởng Đội Bảo vệ (Ô. Huỳnh Văn Tú)

38264698

705

0977936428

 

7

Tổ Dịch vụ – Ban Kinh doanh Khai thác (Bà Lý Thị Đức Thuận)

38264101

709

0908601360

 

8

Tổ Vệ sinh – Ban TCTL-HC (Ô.Huỳnh Văn Hạp)

 

704

0933698033

 

9

Cổng Bảo vệ số 1 phía ngoài

 

711

 

 

10

Cổng Bảo vệ số 2 phía trong

38264698

705

 

 

11

Fax

38253742

 

 

 

 

GIỚI THIỆU
QUY TRÌNH TIẾP NHẬN
LIÊN HỆ