Kế hoạch điều động tàu
Kế hoạch điều động tàu ngày 25/04/2019

Ngày: 25/04/2019

TÊN TÀU LOA HÀNG HÓA VT CŨ VT MỚI T-GIAN ĐẠI LÝ
TÀU ĐI
PAN ORAMA II 50 TAU KHACH M3 VT 15:00 FLC
DENSA SEA LION 187 NIL K10 VT   HS
TRUONG AN 17 80 NIL K12A VT   TAU
THAI HA 8888 106 NIL T2 VT   GS
PHUC THUAN 25 69 PBON CT-03 VT   TAU
OCEAN BRIGHT 106 NIL B45 VT 14:00 GS
TÀU ĐẾN
PAN ORAMA II 50 TAU KHACH HT: 03:00 M3   FLC
TRUNG DUNG STAR 70 DA VOI VT: 10:00 K9   TAU
THANH CONG 888 92 KIMKHI HT: 03:00 K12   SUNSHINE
FORTUNE FREIGHTER 124 CONTS HT: 16:30 K12B   VOMA
THAI HA 8888 106 KIMKHI HT: 02:00 T2   GS
TÀU DỜI
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH B5 M1 17:00 TAU
DD25 / DD27 / HNVD 35 TAU KHACH M1 B5 21:00 TAU
Liên hệ:
TRỰC BAN KẾ HOẠCH CSG: THANH BÌNH 0912.665.325
TRỰC BAN DVHH (TÀU KHÁCH): HOT LINE 0903.100.101
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN: HOT LINE 0903.758.608
TRỰC BAN CẢNG NR-KH: HOT LINE 0938.871.641
TRỰC BAN CẢNG SG-HP: HOT LINE 0961.953.553
TRỰC BAN CẢNG TÂN THUẬN 2: HOT LINE 12345.522.68

 

 

Các tin khác:

Tin Mới