Kho Bãi
Kho bãi
KHO
TRUNG TÂM BẤT ĐỘNG SÀN CẢNG NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI
C 7,793 m2 Bách hoá 1 2,100 m2 Bách hóa
1K 1,550 m2 Ngoại quan 2 2,100 m2 "
      3 2,160 m2 "
      4 2,160 m2 "
      5 2,160 m2 "
      6 2,160 m2 "
      7 2,160 m2 "
      8 2,160 m2 Ngoại quan
      11 2,160 m2 Bách hoá
      4K 2,800 m2 "
CẢNG TÂN THUẬN CẢNG TÂN THUẬN 2
1 2,800 m2 Bách hoá 1 2,160 m2 Hàng rời/bao
2 2,800 m2 " 2 2,160 m2 "
4 4,248 m2 (CFS) 3 2,160 m2 "
      4 2,232 m2 "

 

BÃI
Khu vực Bãi Diện tích Sức chịu Hàng
NHÀ RỒNG KHÁNH HỘI Tổng cộng 112,283 m2 6~10 Bách hoá
Giữa các kho 40,957 m2 6~10 Bách hoá/Container
3KEP 5,344 m2 6~10 Container
C   6~10 "
RTG   6~10 "
CẢNG TÂN THUẬN Giữa các kho   6~10 Bách hoá/Container
C1   6~10 Container
C2   6~10 "
C3   6~10 "
C4   6~10 "
CẢNG TÂN THUẬN 2     6~10 Hàng rời/bao

Tin Mới