CẢNG TÂN THUẬN
 
Thông tin liên hệ

CẢNG TÂN THUẬN

Thông tin liên hệ

CẢNG TÂN THUẬN

Địa chỉ:
18B, Lưu Trọng Lư, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại:
84.8.38723569 – 84.8.38728546
Fax:
84.8.38728447 – 84.8.38728448
Email:
cms@tanthuanport.vn
Website:
 
Ban lãnh đạo

STT

Chức danh - Đơn vị

Điện thoại

Fax

Email

1 Ông Mai Văn Cự
Giám đốc
(84.8)38.726.254 (84.8)38.728.447 cumv@saigonport.vn
2 Ông Từ Minh Thạch
Phó giám đốc
(84.8)38.724.729 (84.8)38.728.447 thachtm.tt@saigonport.vn
3 Ông Vũ Thành Trung
Phó giám đốc
  (84.8)38.728.447 trungvt.tt@saigonport.vn
Thông tin liên hệ các phòng ban

Đơn vị

Điện thoại bàn

Di động

Email

TỔNG ĐÀI

38 728515

 

 

FAX

38 728447

 

 

BAN KINH DOANH KHAI THÁC

38 728546
38 723569

 

cms@tanthuanport.vn

Fax

38 728448

 

 

Vũ Thành Trung (Phó giám đốc)

38 723569

0903 169 167

trungvt@tanthuanport.vn

Nguyễn Thu Thủy (Phó ban)

38 728546

0913 123 143

thuynt@tanthuanport.vn

Nguyễn Mạnh Hùng (Phó ban)

38 723569

0913 133 233

 

BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

38 725461

 

 

Ngô Ngân Hà (Trưởng ban)

38 725461

01228 777 999

hann@tanthuanport.vn

BAN TC-HC-TL

38 727419
38 728639

 

 

Nguyễn Thị Minh Hiền (Trưởng ban)

38 728639

0908 083 830

 

Huỳnh Văn Hải (Phó ban)

38 727419

0918 277 021

 

ĐỘI KHO HÀNG

38 728083

 

 

Nguyễn Thị Kim Cúc (Đội trưởng)

38 728083

0939 494 239

 

Hồng Văn Công (Đội phó)

38 726595

0908 383 796

 

CỤM KHO HÀNG

38 726595
38 785131

 

 

Nguyễn Trọng Thành (Cụm trưởng)

38 726595

0909 213 125

 

Trần Thị Kim Khuyên (Cụm phó)

38 726595

0909 258 945

 

Vũ Quốc Hưng (Cụm phó)

38 726595

0938 832 551

 

Trần Trọng Đạt (Cụm phó)

38 726595

0938 677 607

 

CẦU CÂN

62 718551
62 718552

 

caucan@tanthuanport.vn

Hồng Văn Công (Phụ trách)

38 726595

0908 383 796

 

Cầu Cân 1

62 718551

 

 

Cầu Cân 2

62 718552

 

 

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI CONT

38 725703
38 720950

 

ops@tanthuanport.vn

Tô Tấn Tài (Đội trưởng)

38 725703

0913 655 353

taitt@tanthuanport.vn

Trần Minh Trung (Đội phó)

38 725316

0938 797 649

trungtm@tanthuanport.vn

THỦ TỤC CONT

38 720950

 

doc@tanthuanport.vn

BỘ PHẬN BÃI CONT

38 725316

 

cy@tanthuanport.vn

Nguyễn Minh Tiền (Trưởng bãi)

38 725316

0989 307 554

 

Nguyễn Hữu Tín (Phó bãi)

38 725316

0908 456 126

 

Cổng Xe vô (Cont)

38 728028

 

 

Cổng Xe ra (Cont)

38 726757

 

 

ĐỘI CƠ GIỚI

38 728684

 

 

Từ Minh Thạch (Phó giám đốc)

38 728684

0982 870170

 

Lại Đức Hiếu (Đội phó)

38 728684

0949 468 965

 

Lê Thanh Tùng       0903 103 058  
ĐỘI BẢO VỆ

38 726544

 

sec@tanthuanport.vn

Võ Văn Tiến (Đội trưởng)

38 726544

0933 497 797

 

Chung Bảo Sơn (Đội phó)

38 726544

0909 056 655

 

Ngô Hoàng Dũng (Đội phó)

38 726544

0909 137 856

 

Ban BHLĐ

38 725317

 

 

Lã Mạnh Hùng (Trưởng Ban)

38 725317

0989 000 195

 

Trần Tiến Phát (Phó Ban)

38 725317

0918 118 621

 

GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
HÌNH ẢNH
LIÊN HỆ