CẢNG TÂN THUẬN
HẠ TẦNG - THIẾT BỊ
CẦU BẾN & KHO BÃI: Tổng diện tích khai thác: 120.000m2.
Kho Bãi Cầu Tàu
- Số lượng: 3 (kho 1, 2, 4).
- Kho ngoại quan: 2 (kho 1, 2).
- Diện tích kho ngoại quan: 5.600m2
- Tổng diện tích kho: 9.848m2.
- Số lượng: 4 bãi (C1, C2, C3, C4)
- Diện tích: ◾Bãi C1: 23.668m2 ◾Bãi C2: 18.700m2 ◾Bãi C3: 29.280m2 ◾Bãi C4: 16.827m2
- Tổng diện tích bãi: 88.475m2
- Số lượng: 4.
- Ký hiệu: K12 (188m, -11m), K12A (132m, -11m), K12B (204m, -11m), K12C (189m, -10,5m).
- Tổng chiều dài cầu tàu: 713m.
 
PHƯƠNG TIỆN - THIẾT BỊ
Thiết Bị Số Lượng Thông Số
Cẩu giàn xếp dỡ container (QC) 02 40 tấn
Cần cẩu giàn bánh lốp (RTG) 03 40 tấn
Cẩu bờ di động 04 80 - 100 tấn
Cẩu bờ di động 02 25 tấn
Xe nâng container hàng 05 45 tấn

Xe nâng container rỗng

02 10 tấn

Xe nâng càng

15

07 – 30 tấn

Đầu kéo

11

Sức kéo 60 tấn

Cân điện tử

02

100 tấn

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Hệ thống máy chủ Máy tính và các trang thiết bị mạng Phần mềm hệ thống Hệ thống camera
- 2 máy chủ HP Proliant DL - 380G7
- 01 máy chủ HP Proliant ML370
- 01 máy chủ HP Proliant ML150
- 01 máy chủ HP Proliant ML110
- Hệ thống lưu trữ HP MSA2312sa DC 450 GB x 6 = 2.7 TB RAID-5.
- 50 máy trạm (PC)
- Thiết bị mạng CISCO, HP (Switch/Router).
- Hệ thống cáp quang nối mạng toàn cảng.
- Microsoft Windows Server 2008.
- Microsoft SQL Server 2008.
- Chương trình quản lý khai thác Container CATOS.
- Chương trình quản lý MIS (kế toán, hóa đơn, bảo dưỡng thiết bị).
- 25 máy camera quan sát.
- 07 thiết bị lưu trữ.
 
GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
HÌNH ẢNH
LIÊN HỆ