CẢNG TÂN THUẬN 2

TRANG THIẾT BỊ - HẠ TẦNG CẦU CẢNG - BẾN BÃI

Loại

Hình

Số lượng

Sức nâng (tấn)

Cần cẩu bờ di động trên ray

 

2

6

Cần cẩu bờ di động trên ray

 

1

10

Cẩu bờ di động bánh lốp

 

1

20

Xe nâng forklift

6

3,5 - 25

Đầu kéo

1

60

Rơ moóc 6 40 feet
Gàu ngoạm 9 2,2 m3 - 2,5 m3

- Cầu cảng dài 222m, độ sâu trước bến -9,5m có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 25.000DWT.
- 04 kho với tổng diện tích 8.712m2 sức chứa 24.000 tấn trong đó có 02 kho ngoại quan với diện tích 4.320m2 sức chứa 12.000 tấn.
- Hệ thống bãi chứa hàng với tổng diện tích 17.000m2.

       
GIỚI THIỆU
HẠ TẦNG & THIẾT BỊ
QUY TRÌNH
LIÊN HỆ