Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Đề nghị hợp nhất các công ty hoa tiêu hàng hải, vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng

Đề nghị hợp nhất các công ty hoa tiêu hàng hải, vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng

16
Thg6
2022

Đề nghị hợp nhất các công ty hoa tiêu hàng hải, vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng

Theo Đề án tổ chức lại các công ty Hoa tiêu hàng hải thuộc TCT Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, vốn điều lệ sau khi hợp nhất hơn 237 tỷ đồng.
Thông tin của Báo Giao thông, Tổng công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc vừa đề nghị Bộ GTVT xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức lại các Công ty hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Cụ thể theo đề án, sẽ hợp nhất 4 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải (khu vực II, III, IV, V) thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thành 1 công ty với tên gọi Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc.

Mức vốn điều lệ sau khi tổ chức lại là hơn 237,56 tỷ đồng.

Đề nghị hợp nhất các công ty hoa tiêu hàng hải, vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng

Đề án tổ chức lại các công ty Hoa tiêu hàng hải nhằm thu gọn đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực để hoạt động hiệu quả

Công ty sẽ hoạt động với mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và các chi nhánh.

Chức năng chính là chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải dẫn tàu thuyền đến, rời các cảng biển, hoạt động và di chuyển trên các tuyến dẫn tàu được giao trong vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc thuộc địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

“Việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị hoa tiêu thống nhất tạo sẽ điều kiện để các đơn vị hoa tiêu được chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, đạt được mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải vì lợi ích chung cho cộng đồng và doanh nghiệp”, ông Phạm Quốc Súy - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đánh giá.

Ông Súy cũng cho rằng, công ty mới sau khi hợp nhất có thể tận dụng được nguồn nhân lực đã có, cắt giảm những vị trí không cần thiết và bồi dưỡng những tinh hoa nhân sự từ đó cải thiện bộ máy nhân sự của doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Đề nghị hợp nhất các công ty hoa tiêu hàng hải, vốn điều lệ hơn 230 tỷ đồng

Việc hợp nhất các công ty hoa tiêu sẽ có nhiều thách thức, khó khăn

Tuy nhiên, việc hợp nhất các công ty hoa tiêu cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Hoa tiêu được đào tạo phải mang tính chuyên môn sâu về điều kiện khí tượng thủy văn như gió, dòng chảy, thủy triều, giông, mưa, … mang tính chất địa phương; Phải hiểu rõ và nắm chắc tập quán đi lại của các phương tiện thủy nội địa cũng như tập quán và kinh nghiệm dẫn tàu của các thế hệ trước.

Đặc biệt, việc tổ chức lại cũng có thể ảnh hưởng tâm lý trong nội bộ người lao động vì sẽ có sự chia sẻ về thu nhập, sắp xếp lại lao động…

Được biết, đề án tổ chức lại các công ty hoa tiêu hàng hải thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc nằm trong lộ trình phương án sắp xếp và đổi mới các doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT nhằm thu gọn đầu mối quản lý, tập trung nguồn lực, chủ động điều tiết kinh phí, nhân lực, phương tiện để đảm bảo hoạt động, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Mục tiêu nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu hoa tiêu hàng hải miền Bắc năng động - chuyên nghiệp mang tầm khu vực và quốc tế, cũng như phát triển nguồn nhân lực hoa tiêu hàng hải giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 gắn với định hướng phát triển chung của ngành hàng hải nói chung và ngành bảo đảm an toàn hàng hải nói riêng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoa tiêu hàng hải, gia tăng số lượng hoa tiêu, đồng bộ hóa chất lượng đội ngũ hoa tiêu.

Trước đó, Bộ GTVT và Cục Hàng hải VN cũng đã có những văn bản về việc nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Đề án tổ chức hoạt động các công ty hoa tiêu hàng hải.

baogiaothong

 
bởi : admin

Bình luận