Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Khối cảng VIMC liên kết nâng cao năng lực phục vụ khách hàng

Khối cảng VIMC liên kết nâng cao năng lực phục vụ khách hàng

16
Thg6
2022

Khối cảng VIMC liên kết nâng cao năng lực phục vụ khách hàng

Nhằm thực hiện kết nối dịch vụ giữa các cảng biển thành viên trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và tiến tới cung cấp các chuỗi dịch vụ trọn gói (door to door) đến khách hàng tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cái Mép Thị Vải với các khu vực Quy Nhơn, Đồng bằng sông Cửu Long; cuối tháng 4/2022, tại thành phố Cần Thơ, Cảng Sài Gòn đã ký kết hợp tác thỏa thuận với Cảng Quy Nhơn, Cảng Cần Thơ, Cảng Hậu Giang nhằm cụ thể hóa các chiến lược phát triển lâu dài của từng đơn vị theo định hướng chiến lược phục vụ khách hàng của VIMC.

Đây cũng là dịp mở ra các cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị trong cùng Tổng Công ty để hoàn thiện nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên, thúc đẩy tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp “Lấy khách hàng làm trung tâm” của từng đơn vị nói riêng và VIMC nói chung.


Sau lễ ký kết, Cảng Sài Gòn, Cảng Quy Nhơn, Cảng Cần Thơ và Cảng Hậu Giang sẽ đồng hành cùng nhau trong việc phục vụ khách hàng tốt hơn; đồng thời, mở ra các nguồn lực, năng lực mới để cung cấp các giá trị mới đến khách hàng của từng đơn vị nói riêng và khách hàng của VIMC nói chung.

Bài viết: Lê Vương Đoan Tú. Hình ảnh: Trịnh Quang Tuấn.

Lễ ký kết hợp tác giữa Cảng Sài Gòn và các cảng thành viên trong VIMC.

bởi : admin

Bình luận